Bli samarbetspartner med oss och få:

  • Intensiv reklam över hela webbplatsen.
  • Inledande reklam i varje filmklipp på vår youtubekanal.
  • Produktplacering i webbprogrammet.

Webbprogrammet har en garanterad publik på 50 000 – 100 000 tittare varje vecka.